Er det vanskelig å ta opp forbrukslån?

Å søke om forbrukslån er enklere enn noen gang før, takket være internett og enkle søknadsprosesser. Imidlertid er det ikke alle som får innvilget en slik søknad. Det er der den vanskelige biten kommer inn. Om du ikke oppfyller bankenes krav for å få lån, så vil du risikere å måtte sende inn mange søknader før noen gir deg tilslag.

Hva kreves for å få et forbrukslån?

Vær nøye når du fyller ut søknaden og oppgi alt av relevante opplysninger. All gjeld må opplyses. Om du unnlater noe, så vil det likevel oppdages i gjeldsregisteret. Mangelfull søknad fører til lengre behandlingstid. Gjør du det riktig, vil du få svar på dagen. Hva kreves av deg? Jo, det kreves at du har en ryddig økonomi. Det kreves også at du ikke har for mye gjeld i forhold til inntekt. Du må heller ikke ha betalingsanmerkninger. Har du sistnevnte, kan du glemme å få lån! Slike anmerkninger gjør stor skade. Derfor er det viktig å gjøre alt en kan for å unngå å få slike.

Behovsvurdering av forbrukslån

Dernest bør en stille seg spørsmål ved behovet for et forbrukslån. Er det strengt tatt nødvendig? Kan aktuelt kjøp utsettes til jeg har råd? En kan også tenke at: dersom jeg ikke klarer å spare opp penger til å kjøpe det jeg trenger, klarer jeg da å betjene et lån? Dersom opptak av lån fører til gevinst, vil det lønne seg. Eksempel på dette kan være oppussing av egen bolig. Dette vil føre til en verdiøkning på boligen, noe som kommer eieren til gode ved for eksempel boligsalg eller refinansiering av boliglån. Det kan også lønne seg med forbrukslån i jobbsammenheng. Kanskje trenger du å ruste opp hjemmekontoret med nytt utstyr, som gjør at du tjener mer penger. Da får du noe igjen for investeringen. Synes du at du trenger et par nye solbriller, så er saken en helt annen. Ser du forskjellen?

Oppsummering

Det er altså ikke vanskelig å søke om et forbrukslån. På nettet finnes mange tilbydere som lar deg søke direkte via egne skjemaer. Her kan du laste opp dokumentasjonen de ber om, og i løpet av dagen får du tilslag eller avslag. Så lenge du oppfyller bankens krav og Finansdepartementets forskrifter for lån, så kan du bli lånekunde. Men det lønner seg å gjøre en behovsvurdering av forbrukslånet. Du må vurdere om det i det hele tatt vil lønne seg å ta opp et slikt lån.